Langer vrij en veilig wonen
  • Veiligheid
  • Welzijn
  • Verzorging
  • Gemak
Gemak
Veiligheid
Verzorging
Welzijn

Langer thuis

Zo lang mogelijk thuis kunnen blijven, in een vertrouwde omgeving en op een veilige manier. Actief blijven deelnemen aan de gemeenschap, ook als we ouder worden of een lichamelijke beperking hebben. Dat is wat we tegenwoordig wensen, voor onszelf en mensen in onze omgeving. ICT-oplossingen maken dit mogelijk en steeds meer gemeenten, (thuis)zorgorganisaties, woningcorporaties en buurtgemeenschappen zetten deze oplossingen in voor gemaks- welzijns- veiligheids- en zorgdiensten. ICT-platformen kunnen modulair worden opgebouwd, ingericht naar de behoeften van de gebruiker.

Nieuws
Ouderen zijn zelfstandiger en blijven langer thuis wonen

Ouderen zijn zelfstandiger en blijven langer thuis wonen

Ouderen blijven langer thuis wonen en maken alleen gebruik van thuiszorg als het echt niet anders kan.

Dit was de bedoeling van het ministerie van Volksgezondheid met het beleid van de afgelopen jaren en in de praktijk blijkt het ook zo te werken.

Verder lezen

  • Wist u dat? #1

    Ouderen blijven steeds vaker thuis wonen. Wist u dat twee derde van hen geen beperkingen ervaart in de dagelijkse handelingen? Maar dat een derde daar wel moeite mee heeft? Problemen met traplopen en het doen van zwaar huishoudelijk werk komen het meest voor. Vrouwen hebben vaker een of meer beperkingen in het dagelijks leven dan mannen. Dat blijkt uit de Gezondheidsenquête van het CBS.

  • Wist u dat? #2

    Ouderen wonen steeds langer zelfstandig. Wist u dat het aantal ouderen in Nederland snel groeit, maar het aantal ouderen in een verzorgings- of verpleeghuis of een andere (zorg)instelling daalt? Het percentage ouderen dat in een instelling woont, daalt dan ook al jaren. In 1995 woonde nog 17 procent van de 75-plussers in een instelling, in 2014 nog maar 10 procent. Van de 65-plussers woonde 95 procent thuis, dat zijn bijna 2,8 miljoen mensen. (bron: www.elsevier.nl)

Blog
Met behoud van privacy toch een oogje in het zeil

Met behoud van privacy toch een oogje in het zeil

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dat is niet alleen iets dat de overheid stimuleert, maar ook vaak de eigen wens van ouderen. En in de meeste situaties kan dat ook prima. Niet alleen als de gezondheid nog helemaal in orde is, maar ook als er al zaken spelen die extra zorg vragen. Zoals (beginnende) dementie. Met de juiste hulpmiddelen is er tegenwoordig heel veel mogelijk. Leefstijlmonitoring met ‘slimme sensoren’ is een van de oplossingen die bijdragen aan zo lang mogelijk zelfstandig en toch veilig en prettig blijven wonen.

Verder lezen

Algemene informatie

logo